4.1.5 Nhập thông tin khách thủ công

Giao diện lên đơn thủ công giúp sale/telesale dễ dàng thêm các contact ngoài nguồn data từ marketing đem lại.

2. Điền thông của khách hàng vào Popup chốt đơn

Nếu khách hàng không chốt đơn mà chỉ hỏi thông tin, sale có thể chọn lưu đơn. Hệ thống tự động coi như đó là contact nằm trong tác nghiệp đầu tiên ( gọi lần 1; khách tiềm năng.... tùy theo cài đặt )

Sale cần lựa chọn đúng nguồn khách hàng (Hotline; bạn bè giới thiệu..) để hệ thống tính toán chuẩn tỉ lệ chốt sale cho Marketing ( hoặc không tính cho Marketing nào )

Last updated