1.3.2 Quản lý Combo

Admin khai báo đầy đủ thông tin combo.

Thêm mới combo

1. Truy cập vào tài khoản admin

2. Click vào biểu tượng Menu, chọn 1. Quản trị đơn vị --> Sản phẩm --> Quản lý combo

4. Điền đầy đủ các thông tin cơ bản (có dấu (*)) và các thông tin khác nếu cần:

  • Mã Combo: mã combo là duy nhất

  • Tên Combo

Sau đó nhấn Cập nhật --> màn hình chuyển sang giao diện Cập nhật Combo

  • Ngày áp dụng:

  • Chọn sản phẩm được áp dụng trong combo: không giới hạn số lượng sản phẩm trong combo

  • Ghi chú: bổ sung thêm ghi chú cho combo

  • Áp dụng: chọn áp dụng để combo hoạt động và ngược lại. Lưu ý: nếu combo đang ở trạng thái áp dụng sẽ không thể sửa thông tin combo.

  • Đồng bộ SP: đối với những sản phẩm có thay đổi lại giá cần nhấn đồng bộ SP để đồng bộ lại giá bán.

Sau đó nhấn Cập nhật để lưu thông tin Combo.

Danh sách combo

Sau khi bấm "Cập nhật" trong phần thêm mới combo, combo sẽ xuất hiện trong danh sách.

Trong phần Thao tác ở cột ngoài cùng bên phải, admin bấm vào các biểu tượng nhỏ bên trong để bắt đầu thực hiện Cập nhật thông tin Combo hoặc Xóa Combo. Lưu ý: combo đang áp dụng không cho phép xóa.

Last updated