1. Hướng dẫn tạo tài khoản khoadmin

Tài khoản Khoadmin tạo được sản phẩm và combo

Chọn Chức vụ: WarehouseAdmin và điền thông tin Tên tài khoản, Mật khẩu, Họ và tên -> Ấn Cập nhật

Sau khi tài khoản Khoadmin được tạo xong sẽ chỉ hiện chức vụ là Warehouse. Để có thể check xem tài khoản có phải Khoadmin hay không thì check ở thông tin cá nhân tài khoản

Tài khoản kho được phân quyền 2 nhóm quyền: Quyền Kho và Khoadmin. Anh/Chị có thể vào xem nhóm quyền tại phần Thông tin cá nhân tài khoản

Muốn cho tài khoản Khoadmin quyền tạo sản phẩm -> Liên hệ với Bộ phận CSKH hoặc NVKD để mở tính năng Cho phép admin kho quản lý sản phẩm

Last updated