83. Tôi muốn chỉnh sửa cân nặng sản phẩm

Bước 1: Để chỉnh sửa cân nặng sản phẩm anh chị truy cập mục 1.3.1 Danh sách sản phẩm

Bước 2:

  • Lựa chọn sản phẩm cần chỉnh sửa và nhấp vào icon chỉnh sửa để thực hiện

  • Tại giao diện chỉnh sửa tìm ô KL(gram) để điền khối lượng sản phẩm. lưu ý nhập khối lượng theo đơn vị tính là gram. Sau đó bấm lưu để hoàn thành cập nhật

Lưu ý: Chỉ có tài khoản admin hoặc tài khoản kho admin mới có quyền truy cập chỉnh sửa sản phẩm

Last updated