102. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale trả lỗi: Không tìm thấy thiết bị

Nguyên nhân: Sim này trên điện thoại đã bị tháo ra hoặc đổi qua một thiết bị khác

Giải pháp:

Mở ứng dụng PushCall trên điện thoại, chọn góc trên bên trái, chọn Cài Đặt Sim, bấm Kích Hoạt.

Thực hiện lại thao tác này và kiểm tra số thứ tự sim trên điện thoại có khớp với số thứ tự sim trên web hay không?

Last updated