1.6.16 Cấu hình xem hàng cho VNPost

Đối với các trường hợp muốn in đơn từ hệ thống VNPost nhưng không thể cấu hình ghi chú giao hàng, khách hàng hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

Khi in đơn trên VNPost, hệ thống của bưu điện Việt Nam chỉ nhận ghi chú giao hàng mặc định: Cho xem hàng hoặc Không cho xem hàng. Hoặc bạn có thể thiết lập ghi chú nếu muốn tạo ghi chú cho đơn vị giao hàng

Do đó, nếu các đơn vị sử dụng Pushsale muốn in đơn từ hệ thống VNPost nhưng có kèm ghi chú Cho xem hàng hoặc Không cho xem hàng thì hãy thực hiện như sau:

1. Đăng nhập tài khoản Admin

2. Vào mục 1.Quản trị đơn vị --> 1.6 Cấu hình chức năng --> Ghi chú giao hàng dành cho sale

3. Bấm nút Cập nhật để hoàn tất

Last updated